Witamy na stronie Bursy szkolnej na Rodakowskiego.

Szanowni Państwo!

Od dnia 24 października na terenie całego kraju obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa – cała Polska znajduje się w strefie czerwonej, czego skutkiem jest zawieszenie na dwa tygodnie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

Ważne

W dniach nauki szkolnej, w godzinach 8:00-16:00 obowiązuje zakaz przemieszczania się dzieci do 16. roku życia bez opieki rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu.

W tych godzinach wychowankowie nie opuszczają bursy. Uczniowie przystępują do zajęć zdalnych.

Na terenie bursy w przestrzeniach wspólnych obowiązuje bezwzględny nakaz zachowania dystansu społecznego, noszenie maseczek oraz dezynfekcji rąk.

Informacja dotycząca odpłatności za pobyt w bursie.

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, bursa funkcjonuje bez zmian –  w związku z powyższym odpłatność za zakwaterowanie wychowanków w bursie nadal wynosi 120 zł miesięcznie.

WAŻNE INFORMACJE

Szanowni Państwo! Ten rok ze względu na trwającą epidemię będzie bardzo trudny. Będziemy bezwzględnie wymagać przestrzegania zasad związanych z reżimem sanitarnym i będziemy dbać o bezpieczeństwo młodzieży. Prosimy o partnerską współpracę wychowawczą i natychmiastowe reagowanie na trudne sytuacje jakie mogą pojawić się w bursie, a szczególnie zdrowotne. W związku z powyższym prosimy również o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem funkcjonowania Bursy w czasie epidemii   Regulamin Funkcjonowania Bursy

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZAKWATEROWANIA:
Dokumenty można pobrać wypełnić i przyjechać z gotowym zestawem

 1. kwestionariusz wychowanka
 2. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
 3. OŚWIADCZENIE-RODZICA-SARS-Cov2
 4. Dane osobowe dziecka
 5.  Zameldowanie na pobyt czasowy – Opcjonalnie

Dodatkowe dokumenty będą wypełniane na miejscu w bursie podczas zakwaterowania.

Zakwaterowanie w dniu 31.08.2020r. odbywać się będzie od godziny 12:00. Podczas kwaterowania  do budynku wchodzą tylko przyjęci uczniowie z jednym rodzicem/opiekunem prawnym (konieczne jest posiadanie maseczki oraz własnego długopisu). Do pokoju wychowanek wchodzi sam. Przepraszamy Rodziców / Opiekunów, że nie będą mogli wejść do pokoi w związku obowiązującym reżimem sanitarnym.

Jeśli osoby przyjęte nie przyjadą do bursy 31.08.2020r. mogą zostać zakwaterowane dnia 01.09.2020r. na powyższych zasadach ale od godzinie 15:00.


UWAGA!!!

Uległy zmianie ceny posiłków na rok szkolony 2020/2021:

Śniadanie – 5,00zł

Obiad – 6,00zł

Kolacja – 5,00zł

Dzienna stawka żywieniowa wynosić będzie 16,00zł


Informacja

Wszystkie osoby, które otrzymały miejsce w Bursie ŁSPS na rok szkolny 2020/2021. Proszone są o dokonanie wpłaty na konto bursy, kwoty 120zł (czesne za miesiąc wrzesień), do dnia 28.08.2020r. i tym samym ostateczne potwierdzenie chęci zamieszania w naszej bursie.

Powyższa opłata jest obowiązkowa.

Zakwaterowanie młodzieży w naszej bursie odbywać się będzie dnia 31.08.2020r. od godziny 12:00


Informacja

Wychowankowie, którzy zamieszkają w naszej placówce na czas egzaminów maturalnych lub egzaminów ósmoklasisty będą zobowiązani wnieść opłatę za pobyt w bursie, która będzie naliczana procentowo.


Ważne

Ważna informacja związana z zakwaterowaniem wychowanków w bursie w czasie egzaminów i konsultacji szkolnych:

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11.03.2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492,595, 742 i 780).

W związku z możliwością organizacji na terenie szkoły konsultacji i egzaminów maturalnych, istnieje        możliwość  skorzystania z pobytu w bursie w dniach wyznaczonych konsultacji i egzaminów po wcześniejszym  zgłoszeniu tego faktu na e-maila bursy:  lspsbursa@gmail.com oraz  telefonicznie (portiernia  bursy), najpóźniej na  2 dni przed  terminem przyjazdu do bursy.

Wymagane jest przesłanie oświadczenia wychowanka pełnoletniego a w przypadku wychowanka                      niepełnoletniego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego wyrażającego zgodę na pobyt dziecka w           bursie, z podanymi terminami pobytu.                                                                                                                                              Poniżej  zamieszczamy  stosowne  oświadczenie do pobrania:

 

Wychowankowie, którzy mieszkają na stałe poza granicami Polski i chcą skorzystać z bursy w czasie egzaminu i konsultacji, mogą być zakwaterowani po odbyciu kwarantanny zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS, MZ, MEN.  Muszą również  posiadać  zaświadczenie o aktualnym  stanie  zdrowia.

WAŻNE:

Do bursy przyjmowani są jedynie zdrowi wychowankowie, bez objawów infekcji i nieprzebywający w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji.

Wychowanek musi być zaopatrzony w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu w bursie oraz musi  stosować się  do wszystkich procedur i regulaminów  epidemicznych.


Komunikat

 W związku zawieszeniem działalności bursy na okres epidemii koronawirusa SARS-COV-2, opłaty czesnego w miesiącu maju – do 24.05.2020 nie będą pobierane, jeżeli Bursa wznowi działalność od 25.05.20 to opłata za tydzień 25 – 31.05.2020 będzie naliczona procentowo.


Kominikat

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 działanie Bursy Szkolnej ŁSPS pozostaje zawieszone do dnia 24.05.2020r.

Ustawa Ministra Edukacji Narodowej


KOMUNIKAT

Przypominamy rodzicom i opiekunom prawnym  naszych wychowanków o przesyłanie kwestionariuszy  w celu rezerwacji miejsca dla swojego dziecka w bursie na rok szkolny 2020/2021 na adresy lspsbursa@gmail.com oraz dyrektor@bursalodz.pl do dnia 10 maja 2020r.

kwestionariusz wychowanka


14.04.2020r.

KOMUNIKAT

W związku zawieszeniem działalności bursy na okres epidemii koronawirusa SARS-COV-2, opłaty czesnego w wysokości 120 zł w miesiącu kwietniu nie będą pobierane przez  bursę.


 

kartka_3_0


Wszelkie ważne informacje umieszczane są na bieżąco na stronie Bursy w zakładce AKTUALNOŚCI

 

26 marca 2020

KOMUNIKAT

Ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 funkcjonowanie Bursy zostało ograniczone od 26.03.2020r. na czas nieokreslony.


11 marca 2020

 KOMUNIKAT
Bursa Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole
w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach oświatowych

W związku z podjęciem działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 na ternie kraju, Dyrektor Bursy Szkolnej  informuje, że zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w naszej placówce zostają w dniach od 16 do 25 marca 2020 r. zawieszone.

Wszystkie powyższe decyzje zostały podjęte na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r.  (rozp. MENz dnia 11 marca 2020 r.)

Wznowienie pracy wychowawczej bursy będzie ogłoszone na stronie internetowej placówki.

 

 


Bursa Szkolna Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Łodzi oferuje miejsca do zamieszkania dla młodzieży pobierającej naukę poza miejscem stałego zamieszkania w szkołach gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych na terenie miasta Łodzi.

Bursa Szkolna zapewnia:

 • wysoki poziom opieki i wychowania
 • dobre warunki do nauki
 • wszechstronne rozwijanie zainteresowań
 • zbiory biblioteczne
 • całodzienne wyżywienie
 • darmowe WI-FI

Bursa Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole posiada 160 miejsc dla dziewcząt i chłopców w pokojach 3 osobowych.
Obiekt wyposażony jest w system monitoringu całodobowego.

Wychowankowie mogą korzystać z organizowanej na miejscu doraźnej, bezpłatnej pomocy  w nauce udzielanej przez wychowawców.

Wychowankowie wpływają na organizację i funkcjonowanie placówki poprzez  swoich reprezentantów w Młodzieżowej Radzie Bursy.

Młodzież ma zapewnioną całodobową, fachową opiekę wychowawczą przez 7 dni w tygodniu, pełnowartościowe, całodzienne wyżywienie w atrakcyjnych cenach.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną