Witamy na stronie Bursy szkolnej na Rodakowskiego.

UWAGA

 Zakwaterowanie młodzieży na rok szkolny 2019/2020 odbywać się będzie od dnia 1 września  (niedziela) od godziny 15:00. Podczas przyjęcia do Bursy młodzież musi pojawić się z opiekunem w celu podpisania umowy, uiszczenia wstępnych opłat oraz dopełnienia wszelkich formalności.

OSOBY KTÓRE DOSTAŁY SIĘ DO BURSY W PIERWSZYM TERMINIENABORU (26.07.19),     WPŁACAJĄ 120ZŁ NA KONTO BURSY W TERMINIE OD 19.08 DO 23.08.2019r. BRAK WPŁATY UWAŻA SIĘ ZA                REZYGNACJĘ Z MIEJSCA W BURSIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020. NA TE WOLNE MIEJSCA ZOSTANIE               ROZPOCZĘTA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 27.08.2019r

Bursa Szkolna Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Łodzi oferuje miejsca do zamieszkania dla młodzieży pobierającej naukę poza miejscem stałego zamieszkania w szkołach gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych na terenie miasta Łodzi.

Bursa Szkolna zapewnia:

  • wysoki poziom opieki i wychowania
  • dobre warunki do nauki
  • wszechstronne rozwijanie zainteresowań
  • zbiory biblioteczne
  • całodzienne wyżywienie
  • darmowe WI-FI

Bursa Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole posiada 160 miejsc dla dziewcząt i chłopców w pokojach 3 osobowych.
Obiekt wyposażony jest w system monitoringu całodobowego.

Wychowankowie mogą korzystać z organizowanej na miejscu doraźnej, bezpłatnej pomocy  w nauce udzielanej przez wychowawców.

Wychowankowie wpływają na organizację i funkcjonowanie placówki poprzez  swoich reprezentantów w Młodzieżowej Radzie Bursy.

Młodzież ma zapewnioną całodobową, fachową opiekę wychowawczą przez 7 dni w tygodniu, pełnowartościowe, całodzienne wyżywienie w atrakcyjnych cenach.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną.