Aktualności dla rodziców

UWAGA!!

Informujemy Wychowanków oraz ich Rodziców, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół podstawowych i ponadpodstawowych ( zdalne nauczanie), nasza Bursa pracuje normalnie ( z zachowaniem wszystkich obostrzen z dnia 23.10.2020r.).

 

ZACHOWUJCIE DYSTANS SPOŁECZNY I ZAKRYWAJCIE NOS I USTA !!!


Miesięczna opłata za czesne w bursie wynosi:

uczniowie szkół podstawowych i średnich – 120zł/miesiąc

W sytuacji nadzwyczajnej (np. epidemicznej), z powodu której wychowankowie nie mogą czasowo przebywać w bursie (bursa nie pracuje), opłata za czesne wynosi 50% obowiązującej wcześniej stawki miesięcznej. Opłata ta podyktowana jest koniecznością rezerwacji miejsca w bursie dla wychowanka oraz zapewnienia dozoru nad pozostawionymi przez niego rzeczami osobistymi. (Zgodnie z  § 5 punktem 6 umowy zawieranej pomiędzy rodzicami a Bursą Szkolną ŁSPS)

Dzienna stawka żywieniowa – 16,00 zł

  • śniadanie 5 zł
  • obiad – 6 zł
  • kolacja 5 zł

Opłaty za czesne i  wyżywienie można dokonywać w sekretariacie bursy lub  na  konto:
51 1240 3028 1111 0010 1653 2741


Komunikat

 W związku zawieszeniem działalności bursy na okres epidemii koronawirusa SARS-COV-2, opłaty czesnego w miesiącu maju – do 24.05.2020 nie będą pobierane, jeżeli Bursa wznowi działalność od 25.05.20 to opłata za tydzień 25 – 31.05.2020 będzie naliczona procentowo.


Drodzy Państwo!

Przez cały ten trudny dla nas wszystkich okres jesteśmy do Państwa dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny, za pośrednictwem e-mail lub  poprzez portale społecznościowe.

Życzymy Państwu zdrowia i prosimy o pozostanie w domach jeśli jest to możliwe.


Ważne ogłoszenia:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.03.2020

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA ODPŁATNOŚCI

Ze względu na fakt iż funkcjonowanie Bursy zostało ograniczone dokonane opłaty marcowe za okres kiedy wychowanek nie przebywał w Bursie Szkolnej, zostaną rozliczone w przyszłym okresie rozliczeniowym (w momencie wznowienia działalności Bursy).

Natomiast informacje dotyczące opłat od miesiąca kwietnia 2020 będą umieszczane na stronie bursy w osobnych komunikatach.

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA EWENTUALNEGO ODBIÓR KSIĄŻEK

Drodzy rodzice i wychowankowie !

Istnieje możliwość odbioru swoich podręczników i rzeczy z Bursy. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny – (42) 643 49 46 (Portiernia). W celu umówienia terminu swojego przyjazdu.


26 marca 2020

KOMUNIKAT

Ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 funkcjonowanie Bursy zostało ograniczone od 26.03.2020r. na czas nieokreslony.


11 marca 2020

 KOMUNIKAT
Bursa Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole
w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach oświatowych

W związku z podjęciem działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 na ternie kraju, Dyrektor Bursy Szkolnej  informuje, że zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w naszej placówce zostają w dniach od 16 do 25 marca 2020 r. zawieszone.

Wszystkie powyższe decyzje zostały podjęte na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r.  (rozp. MENz dnia 11 marca 2020 r.)

Wznowienie pracy wychowawczej bursy będzie ogłoszone na stronie internetowej placówki.