Kwiecień 2016

  • 03.04.2016 – wyjście młodzieży  do  Teatru  Wielkiego  na  przedstawienie „Cyrulik  Sewilski”
  • 06.04.2016 – warsztaty  dla młodzieży  z  profilaktyki  uzależnień  prowadzone  przez Panie  Trenerki z  MONARu.
  • 09.04.2016 –(sobota)  wyjście  III  grupy (męskiej) do  Hali  Sportowej  na  ul. Małachowskiego. Oglądanie  Zawodów  Pucharu  Świata  w  Karate  Tradycyjnym .
  • 14.04.  i  28.04.2016 – rozgrywki  w  halową  piłkę  nożną – wyjście  z  młodzieżą  do SP 149.
  • 20.04.2016 – Bursiane  Karaoke – świetna  zabawa, wspólne  śpiewanie  młodzieży  i  wychowawców.
  • 14 – 15.04.2016 – warsztaty  teatralne w Centrum  Kultury  Młodych ( ul. Lokatorska)
  • 22.04.2016 – kolejne  warsztaty  dla  młodzieży  z  profilaktyki  uzależnień  nt. „ Odpowiedzialność  prawna  osób  nieletnich”  oraz  wybrane  zagadnienia  z  Kodeksu  Karnego  i  Kodeksu  Wykroczeń. Zajęcia  i  dyskusja  po warsztatach  prowadzone  były  przez  Funkcjonariuszki  Straży  Miejskiej.
  • 27.04.2016 – Pożegnanie  Naszych  Tegorocznych  Maturzystów.
  • 29.04.2016 – wyjście  chętnej  młodzieży  do  Teatru  Jaracza  na  przedstawienie „Marzenie  Nataszy”