Listopad 2016

  • 03.11.2016 – reprezentacje  bursy (szkoły gimnazjalne i  ponadgimnazjalne) wzięły  udział  w  Turnieju  Gry  w  Kręgle – SKY BOWLING. Turniej  rozgrywany  był  w łódzkiej  SUKCESJI.
  • 06.11.2016 – zajęcia  integracyjno-socjoterapeutyczne  (Polsko – Ukraińskie) przeprowadzone  w  świetlicy  bursy.
  • 09.11.2016 – „Wieczór  Patriotyczny” – dzięki  temu  przedstawieniu  młodzież  dowiedziała  się  wiele  ciekawego  o Święcie  Niepodległości. Nastrój  był  podniosły, publiczność  skupiona  i  zamyślona.
  • 12.11.2016 – wyjście  z  młodzieżą  do  Teatru „Zamiast” na  przedstawienie „DBRMPP”
  • 19.11.2016 – zajęcia  z  zakresu  profilaktyki – „Zagrożenia  współczesnej  nastolatki” – Zapobieganie  zjawiskom  patologicznym  i  przejawom  niedostosowania  społecznego.
  • 26.11.2016 – zajęcia  kulinarne – dziewczęta  i  chłopcy  pieką  ciasteczka  z  wróżbą!
  • 27.11.2016 – zorganizowane  wyjście  młodzieży do  MUZEUM  MIASTA  ŁODZI – na  wystawę  malarską „Bracia Hirszenbergowie – w  poszukiwaniu  Ziemi  Obiecanej” . Zwiedzanie  muzeum  odbywało  się  pod  opieką  przewodnika.
  • 28.11.2016 – dziewczęta  z  grupy I (wraz  z  Wychowawcą) przygotowały  i  prowadziły  WIECZÓR  WRÓŻB  ANDRZEJKOWYCH.
  • 30.11.2016 – kolejne  zajęcia  plastyczne – świąteczne  dekoracje…. Bożonarodzeniowe.