Misja

Bezpieczeństwo – Nauka – Wychowanie


Dokładamy wszelkich starań aby nasza Bursa Szkolna była placówką przyjazną, innowacyjną, doskonale opiekującą się młodzieżą, przygotowującą ją do samodzielnego funkcjonowania w otaczającym świecie.
Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa, wsparcie uczniów w trakcie nauki oraz kształtowanie postaw młodego człowieka dokonującego świadomie wyborów  życiowych.

Program wychowawczy Bursy ukierunkowany jest na wychowanka, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości. Uczymy szacunku do tradycji naszego narodu, samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych.

Wychowanek rozwija swoje zainteresowania i zdolności. Nad jego rozwojem czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody wychowania.