Rekrutacja

Zasady rekrutacji do Bursy ŁSPS

1. Do zakwaterowania w Bursie Szkolnej ŁSPS w Łodzi  są uprawnieni uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych oraz szkół średnich  znajdujących się na terenie Łodzi.

2. Osoby, które obecnie są mieszkańcami  Bursy Szkolnej ŁSPS w Łodzi  mają pierwszeństwo w przyjęciu na przyszły rok. Prosimy  rodziców i opiekunów prawnych  naszych wychowanków o przesyłanie kwestionariuszy w celu rezerwacji miejsca dla swojego dziecka w bursie na rok szkolny 2021/2022 na adresy lspsbursa@gmail.com oraz dyrektor@bursalodz.pl do dnia 15 kwietnia 2021r.

Rekrutacja tych osób jest prowadzona od 01.03.2021 do 15 kwietnia bieżącego roku, podania należy składać za pośrednictwem wychowawcy grupy.

3. Osoby, nie wymienione w pkt.2 pragnące mieszkać w Bursie Szkolnej ŁSPS w roku szkolnym 2021/2022 mogą  ubiegać się o przyjęcie od 01 marca 2021 r.

4. Osoby ubiegające się o miejsce w Bursie Szkolnej ŁSPS  składają  do 07 sierpnia b.r. podanie w formie kwestionariusza wychowanka ( do pobrania ze strony internetowej, w sekretariacie lub u Dyrekcji Bursy Szkolnej ŁSPS w Łodzi ). Do podania należy załączyć oryginalne zaświadczenie potwierdzające przyjęcie do wybranej szkoły.

5. W związku z aktualną  sytuacją  pandemiczną  w Polsce, wstępna  lista  przyjętych  osób  do  bursy  ogłoszona  będzie  po 17.08.2021

Prosimy  Rodziców  o  potwierdzenie  telefoniczne  woli  zapisania  dziecka  do  naszej  bursy  od 09.08.2021.

6. Ostateczna lista osób przyjętych do bursy na rok szkolny 2021/2022 będzie zamknięta w dniu 27 sierpnia 2021 r. Do tego dnia ( jako ostateczne potwierdzenie chęci zamieszania w bursie w roku szkolnym 2021/2022), należy wpłacić 120 zł – czesne za miesiąc wrzesień 2021.

7.  Informacji o osobach przyjętych do Bursy, udzielamy telefonicznie lub w sekretariacie placówki.

8. Informacje telefoniczne na temat ostatecznych przyjęć do Bursy na rok szkolny 2021/2022 będą udzielane od 30 sierpnia bieżącego roku.

 

 

Plik do pobraniakwestionariusza wychowanka