Rekrutacja

Zasady rekrutacji do Bursy ŁSPS

1. Do zakwaterowania w Bursie Szkolnej ŁSPS w Łodzi  są uprawnieni uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych oraz szkół średnich  znajdujących się na terenie Łodzi.

2. Osoby, które obecnie są mieszkańcami  Bursy Szkolnej ŁSPS w Łodzi  mają pierwszeństwo w przyjęciu na przyszły rok. Prosimy  rodziców i opiekunów prawnych  naszych wychowanków o przesyłanie kwestionariuszy w celu rezerwacji miejsca dla swojego dziecka w bursie na rok szkolny 2022/2023 na adresy lspsbursa@gmail.com oraz dyrektor@bursalodz.pl do dnia 30 kwietnia 2022r.

Rekrutacja tych osób jest prowadzona od 01.03.2022 do 30 kwietnia bieżącego roku, podania należy składać za pośrednictwem wychowawcy grupy.

3. Osoby, nie wymienione w pkt.2 pragnące mieszkać w Bursie Szkolnej ŁSPS w roku szkolnym 2022/2023 mogą  ubiegać się o przyjęcie od 01 marca 2022 r.

4. Osoby ubiegające się o miejsce w Bursie Szkolnej ŁSPS  składają  do 12 sierpnia b.r. podanie w formie kwestionariusza wychowanka ( do pobrania ze strony internetowej, w sekretariacie lub u Dyrekcji Bursy Szkolnej ŁSPS w Łodzi ). Do podania należy załączyć oryginalne zaświadczenie potwierdzające przyjęcie do wybranej szkoły.

5. Wstępna  lista  przyjętych  osób  do  bursy  ogłoszona  będzie  po 29.08.2022 r.

Prosimy  Rodziców  o  potwierdzenie  telefoniczne  woli  zapisania  dziecka  do  naszej  bursy  od 22.08.2022 r.

6. Ostateczna lista osób przyjętych do bursy na rok szkolny 2022/2023 będzie zamknięta w dniu 29 sierpnia 2022 r. Do tego dnia ( jako ostateczne potwierdzenie chęci zamieszania w bursie w roku szkolnym 2022/2023), należy wpłacić 120 zł – czesne za miesiąc wrzesień 2022.

7.  Informacji o osobach przyjętych do Bursy, udzielamy telefonicznie lub w sekretariacie placówki.

8. Informacje telefoniczne na temat ostatecznych przyjęć do Bursy na rok szkolny 2022/2023 będą udzielane od 30 sierpnia bieżącego roku.

 

 

Plik do pobraniakwestionariusza wychowanka