Rekrutacja

Zasady rekrutacji do Bursy ŁSPS

1. Do zakwaterowania w Bursie Szkolnej ŁSPS w Łodzi  są uprawnieni uczniowie uczęszczający do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych  i  pomaturalnych znajdujących się na terenie Łodzi.

2. Osoby, które obecnie są mieszkańcami  Bursy Szkolnej ŁSPS w Łodzi  mają pierwszeństwo w przyjęciu na przyszły rok.
Rekrutacja tych osób jest prowadzona do 15 maja bieżącego roku, podania należy składać za pośrednictwem wychowawcy grupy.

3. Osoby, nie wymienione w pkt.2 pragnące mieszkać w Bursie Szkolnej ŁSPS w roku szkolnym 2017/2018 mogą  ubiegać się o przyjęcie od 01 marca 2017 r.

4. Osoby ubiegające się o miejsce w Bursie Szkolnej ŁSPS  składają  do 11 sierpnia b.r. podanie na druku firmowym ( do pobrania ze strony internetowej, w sekretariacie lub u Dyrekcji Bursy Szkolnej ŁSPS w Łodzi ). Do podania należy załączyć oryginalne zaświadczenie potwierdzające przyjęcie do wybranej szkoły.

5. Wstępna lista osób przyjętych będzie ogłoszona 12 lipca 2017 r.

6. Ostateczna lista osób przyjętych do bursy na rok szkolny 2017/2018 będzie zamknięta po 25 sierpnia 2017 r.

7.      Informacji o osobach przyjętych do Bursy, udzielamy telefonicznie lub w sekretariacie placówki

 

 

Plik do pobraniakwestionariusz wychowanka