Rekrutacja

Zasady rekrutacji do Bursy ŁSPS

1. Do zakwaterowania w Bursie Szkolnej ŁSPS w Łodzi  są uprawnieni uczniowie uczęszczający do szkół podstawowy, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych  i  pomaturalnych znajdujących się na terenie Łodzi.

2. Osoby, które obecnie są mieszkańcami  Bursy Szkolnej ŁSPS w Łodzi  mają pierwszeństwo w przyjęciu na przyszły rok.
Rekrutacja tych osób jest prowadzona do 25 maja bieżącego roku, podania należy składać za pośrednictwem wychowawcy grupy.

3. Osoby, nie wymienione w pkt.2 pragnące mieszkać w Bursie Szkolnej ŁSPS w roku szkolnym 2018/2019 mogą  ubiegać się o przyjęcie od 01 marca 2018 r.

4. Osoby ubiegające się o miejsce w Bursie Szkolnej ŁSPS  składają  do 03 sierpnia b.r. podanie na druku firmowym ( do pobrania ze strony internetowej, w sekretariacie lub u Dyrekcji Bursy Szkolnej ŁSPS w Łodzi ). Do podania należy załączyć oryginalne zaświadczenie potwierdzające przyjęcie do wybranej szkoły.

5. Wstępna lista osób przyjętych będzie ogłoszona 13 lipca 2018 r.

6. Ostateczna lista osób przyjętych do bursy na rok szkolny 2018/2018 będzie zamknięta po 28/29 sierpnia 2018 r.

7.      Informacji o osobach przyjętych do Bursy, udzielamy telefonicznie lub w sekretariacie placówki.

8. Informacje telefoniczne na temat ostatecznych przyjęć do Bursy na rok szkolny 2018/2019 będą udzielane w dniach 28 i 29 sierpnia bieżącego roku.

 

 

Plik do pobraniakwestionariusz wychowanka