Rekrutacja

Zasady rekrutacji do Bursy ŁSPS

1. Do zakwaterowania w Bursie Szkolnej ŁSPS w Łodzi  są uprawnieni uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych oraz szkół średnich  znajdujących się na terenie Łodzi.

2. Osoby, które obecnie są mieszkańcami  Bursy Szkolnej ŁSPS w Łodzi  mają pierwszeństwo w przyjęciu na przyszły rok. Z powodu stanu epidemii prosimy  rodziców i opiekunów prawnych  naszych wychowanków o przesyłanie kwestionariuszy  w celu rezerwacji miejsca dla swojego dziecka w bursie na rok szkolny 2020/2021 na adresy lspsbursa@gmail.com oraz dyrektor@bursalodz.pl do dnia 10 maja 2020r. 

Rekrutacja tych osób jest prowadzona od 04.04.2020 do 10 maja bieżącego roku, podania należy składać za pośrednictwem wychowawcy grupy.

3. Osoby, nie wymienione w pkt.2 pragnące mieszkać w Bursie Szkolnej ŁSPS w roku szkolnym 2020/2021 mogą  ubiegać się o przyjęcie od 02 marca 2020 r.

4. Osoby ubiegające się o miejsce w Bursie Szkolnej ŁSPS  składają  do 03 sierpnia b.r. podanie na druku firmowym ( do pobrania ze strony internetowej, w sekretariacie lub u Dyrekcji Bursy Szkolnej ŁSPS w Łodzi ). Do podania należy załączyć oryginalne zaświadczenie potwierdzające przyjęcie do wybranej szkoły.

5. Wstępna lista osób przyjętych będzie ogłoszona 27 lipca 2020 r.

6. Ostateczna lista osób przyjętych do bursy na rok szkolny 2020/2021 będzie zamknięta po 28 sierpnia 2020 r.

7.      Informacji o osobach przyjętych do Bursy, udzielamy telefonicznie lub w sekretariacie placówki.

8. Informacje telefoniczne na temat ostatecznych przyjęć do Bursy na rok szkolny 2020/2021 będą udzielane w dniach 28 i 29 sierpnia bieżącego roku.

 

 

Plik do pobraniakwestionariusz wychowanka