Rekrutacja

Zasady rekrutacji do Bursy ŁSPS

1. Do zakwaterowania w Bursie Szkolnej ŁSPS w Łodzi  są uprawnieni uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych oraz szkół średnich  znajdujących się na terenie Łodzi.

2. Osoby, które obecnie są mieszkańcami  Bursy Szkolnej ŁSPS w Łodzi  mają pierwszeństwo w przyjęciu na przyszły rok. Z powodu stanu epidemii prosimy  rodziców i opiekunów prawnych  naszych wychowanków o przesyłanie kwestionariuszy  w celu rezerwacji miejsca dla swojego dziecka w bursie na rok szkolny 2020/2021 na adresy lspsbursa@gmail.com oraz dyrektor@bursalodz.pl do dnia 10 maja 2020r. 

Rekrutacja tych osób jest prowadzona od 04.04.2020 do 10 maja bieżącego roku, podania należy składać za pośrednictwem wychowawcy grupy.

3. Osoby, nie wymienione w pkt.2 pragnące mieszkać w Bursie Szkolnej ŁSPS w roku szkolnym 2020/2021 mogą  ubiegać się o przyjęcie od 02 marca 2020 r.

4. Osoby ubiegające się o miejsce w Bursie Szkolnej ŁSPS  składają  do 03 sierpnia b.r. podanie na druku firmowym ( do pobrania ze strony internetowej, w sekretariacie lub u Dyrekcji Bursy Szkolnej ŁSPS w Łodzi ). Do podania należy załączyć oryginalne zaświadczenie potwierdzające przyjęcie do wybranej szkoły.

5. Wstępna lista osób przyjętych będzie ogłoszona 27 lipca 2020 r. 

W związku z aktualną  sytuacją  pandemiczną  w Polsce oraz zmianą  terminów  ogłoszenia  wyników  naboru  do  wszystkich  łódzkich  szkół, wstępna  lista  przyjętych  osób  do  bursy  ogłoszona  będzie  po 17.08.2020

Prosimy  Rodziców  o  potwierdzenie  telefoniczne  woli  zapisania  dziecka  do  naszej  bursy  od 12.08.2020.

6. Ostateczna lista osób przyjętych do bursy na rok szkolny 2020/2021 będzie zamknięta po 28 sierpnia 2020 r.

7.      Informacji o osobach przyjętych do Bursy, udzielamy telefonicznie lub w sekretariacie placówki.

8. Informacje telefoniczne na temat ostatecznych przyjęć do Bursy na rok szkolny 2020/2021 będą udzielane w dniach 28 i 29 sierpnia bieżącego roku.

 

 

Plik do pobraniakwestionariusz wychowanka